Janse van Rensburg Attorneys

COMPANY PROFILE

Ons doel is om hoë kwaliteit diens-gedrewe en deursigtige regsdienste as aktevervaardiger en notaris in die eiendomsmark in en rondom Stellenbosch te lewer, wat ‘n kliënt by die voltooiing van die eiendomstransaksie met die seker wete laat dat hy/sy gesien, erken en waardeer is. Wanneer ons hierdie beginsels getrou najaag, sal die res vanself volg.

Anita Janse van Rensburg is die eiendomspesialis van die firma, ‘n toegelate prokureur, notaris en aktevervaardiger met 12 jaar ondervinding. Sy is welbekend in die eiendomsmark in Stellenbosch met ‘n rotsvas reputasie wanneer dit kom by die lewering van ‘n professionele diens van hoogstaande gehalte gerig op uitstekende en vriendelike kliëntediens om die ervaring so gerieflik en deursigtig as moontlik vir elke individuele kliënt te maak.

Sy hanteer die registrasie van deeltitel en konvensionele oordragte, die registrasie van konvensionele en deelverbande, notariële dekkingsverbande, onderverdelings en konsolidasie aansoeke, die opening van deeltitelregisters en die opstel van eiendomsverwante ooreenkomste.

Ons firma se besigheidsetiek het dit nog altyd ten doel gestel om kliënte verhoudings te bou wat nie net vir die duur van een enkele transaksie sal hou nie, maar wat ‘n kliënt sal noop om weer en weer terug te kom omdat hy of sy verseker is dat sy belange hoog op prys gestel word en dat ons uit ons pad sal gaan om sy transaksie keer op keer so glad as moontlik te laat verloop.

Our aim is to provide high quality service-driven and transparent legal service as conveyancer and notary in the property industry in and around Stellenbosch that will leave a client with the knowledge of having been seen, acknowledged and valued at the conclusion of the conveyancing transaction. When we follow these core principles, the rest will follow suit.

Anita Janse van Rensburg is the property specialist at the firm. She is an admitted attorney, notary and conveyancer with more than 12 years’ experience. She is well known in the property market in Stellenbosch, with a solid reputation regarding the delivery of exceptional professional service with efficient and friendly customer service to ensure the experience is as comfortable and transparent as possible for each and every individual client.

She handles the registration of sectional title and conventional transfers, sectional and conventional bonds, notarial covering bonds, subdivisions and consolidations, the opening of sectional title registers and the drafting of various property related agreements.

Our firm’s business ethics has always been focused towards building lasting client relationships based on trust, that does not only last through one transaction, but ensure that a client will come back again and again because her/she is ensured that their interests first and foremost are held in high regard and that we will go out of our way to ensure his/her transaction proceeds as smoothly as possible.

Our Location

3 Herold Street Stellenbosch

Contact Us

Send Message
Sending Message...
;