Roux Prokureurs

Ons spesialiseer in aktevervaardiging, kontrakte, siviele litigasie insolvensies, administrasie van insolvente- en bestorwe boedels, huweliks- en kommersiƫle aangeleenthede.

We specialize in conveyancing, agreements, civil litigation, insolvencies, administration of insolvent and deceased estates, matrimonial and commercial matters.

Our Location

6 Fairview Office Park First Street George East 6529

Contact Us

Send Message
Sending Message...
;