Laerskool Unika met sy Unieke Karakter het ‘n Hart van Goud

Laerskool Unika met sy Unieke Karakter het ‘n Hart van Goud

Private Property South Africa
Anna-Marie Smith

Die besondere atmosfeer van Laerskool Unika in Robindale, ‘n medium-grootte openbare skool wat in ‘n stiller deel van die vinnig groeiende Randburg geleë is, word geskep deur die intieme familie eenheid van die skool.

Die vyftigjarige skool met ‘n ‘goue hart’ het tans ‘n leerder getal van 650. Onderrig word aangebieddeur ‘n daaglikse uitlewing van die skool se passende leuse, ‘OnsBou’ en ‘n dinamies eenergie wat strek vanaf opvoeders, leerders, beheerliggaam tot ouers. Laerskool Unika se omvattende filosofie as opvoedkundige instelling, is om kinders die lewe in te stuur as gelukkige en gebalanseerde individue. Hier word van kinders verwag omelk hul bes te lewer, en onnodige druk word vermy deur nie prestasie op enige vlak af te dwing nie.

Die skool se uitgangspunt is datgeleenthede en geriewe geskep sal word vir alle kinders wat hulle volle potensiaal wil ontwikkel, sonder om kinders aan onnodige eise bloot te stel. Laerskool Unika se missie is: ”Om die leerders op primêre skoolvlak deur hoë gehalte onderwys, wat aan die eise van die Christelike geloof voldoen en wat binne die kader van die Afrikaanse kultuur geskied, tevorm, te onderrig en op te voed.” Die skool bied ‘n groot verskeidenheid fasiliteite in ‘n boomreike omgewing met klim en klouterrame en verskeie sport velde aan.

Onderrig in basiese asook spesifieke tegnieke word aangebied, om sodoende aan elke leerder die geleentheid te bied om sy individuele potensiaal te bereik. Laerskool Unika se dinamiese akademiese omgewing vereis dat leerders in beide Afrikaans en Engels op eerste taalvlak onderrig ontvang, deur middel van ‘n goednagevorsde en ontwikkelde kurrikulum. ‘n Moderne rekenaarsentrum word gedurende, sowel as na-skoolure bygewoon waar leerders op hoogte van tegnologiese ontwikkeling gehou word. 'n Volledig toegeruste laboratorium asook ‘n junior en senior mediasentrum komplimenteer die daaglikse skoolopvoeding. Waarnodig kan leerders baat uit ‘n opvoedkundige hulpspan op kampussowel as remediërende onderwys hulpmiddels.

‘n Wye kultuurprogram word by Unika aangebied insluitende koor, redenaarskompetisie, storieboek-dae, musiek en drama. Behalwe virklasmusiek in die junior grade, bied Randburg Hoërskool se satelliet-musiekskool musiek en sanglesse op buitemuurse basis aan. Klasmusiek vanaf Graad R tot Graad 3, waar leerders slagorkes instrumente leer speel in Graad R, berei leerders daarop voor om in Graad 3 blokfluitte leer speel. Unikase koor spog met 100 lede en is die skool se uitvoerproduk. Die koor blink uit op verskeie vlakke en diplomas word gereeld by kunswedstryde ingepalm. Drama onderrig geskied deur twee gekwalifiseerde drama onderwyseresse ,onderskeidelik in die grondslag- en seniorfase. Hulle behartig afrigting tervoorbereiding van die jaarlikse Eisteddfod asook die skoolkonsert.

Leerders kan meeste sportsoorte by Unika geniet, en die wye verskeidenheid van sportfasiliteite sluit in rugbyvelde, atletiekbaan, krieketveld en -nette, netbal- en tennisbane. 13 Leerders is hierdie jaar in die Gauteng atletiekspan ingesluit. Daar is elke jaar ook heelwat leerders wat aan die Gauteng kampioenskappe in landloop deelneem. Drie van Unika se seuns het tot die semi-finaal van die Goue Leeus Rugby deurgedring terwyl een van hulle opgeneem is in die provinsiale span.

Laerskool Unika met sy goue hart maak gereelde ruimhartige skenkings aan minder bevoorregte gemeenskappe, soos die skoolgemeenskap se onlangse fenominale poging toe ongeveer vyf ton klere ingesamel is. Hierdieskool stel belang in jou kind se hart, nie sy prestasies alleen nie.

Om a hier is 'n "Vitual Tour" van die skool

Share:

Found this content useful?

Get the best of Private Property's latest news and advice delivered straight to your inbox each week

Related Articles

Add value to your home with the right choice of fireplace
Latest trends in fireplaces that will warm your home and add value to your property.
Tips for heating your home and saving money
Saving electricity makes excellent financial sense, and with winter coming up it pays to look at ways of warming your home that will save money in the process.
Safety and security tips for agents
Estate agents need to be alert and aware of the risks involved in showing properties and meeting new clients.
Gas installations – what homeowners need to know
All gas installations need certificates of compliance issued by certified installers.